Cepljenje - odziv na izjave ministra Aleša Hojsa

Glede na ogorčenje in vznemirjenje članov in članic Policijskega sindikata Slovenije, smo se dolžni odzvati na včerajšnje izjave ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa, da bodo na policiji lahko delali le cepljeni oziroma, da bi po mnenju ministra, na policiji lahko delali samo tisti, ki so bolezen covid-19 preboleli ali se cepili.

Cepljenje - odziv na izjave ministra Aleša Hojsa

Minister zgoraj predstavljeno »mnenje« ni nikoli predstavil Policijskemu sindikatu Slovenije, pa bi ga bil moral, če bi spoštoval kolektivne dogovore in pozitivno zakonodajo. Zato menimo, da bi minister svoja »mnenja«, tudi tista ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih, moral preudarno in odgovorno premisliti, saj lahko z nepremišljenimi in neodgovornimi izjavami povzroči vznemirjanje v delovnih okoljih, kot je to tudi v tem primeru. Najhuje pa je, da se s takšnimi  neodgovornimi izjavami lahko ustvarja nasproten oziroma protesten učinek pri zaposlenih, saj se jih preprosto smatra za neresna in neodgovorna.

Obveščamo vas, da glede na pozitivno zakonodajo, zgoraj predstavljeno ministrovo »mnenje« ni niti pravno niti dejansko mogoče, saj veljavni predpisi in akti takšnih zahtev (obveznost cepljenja) od uslužbencev ne zahtevajo. V primeru, da se bodo spreminjali pa v skladu z veljavnimi predpisi pričakujemo, da bomo tokrat le povabljeni k sodelovanju in usklajevanju. Morebitne nove predpise ali akte delodajalca bomo preučili in nanje podali mnenja, ki jih bomo posredovali tudi članstvu v seznanitev.

Policijski sindikat Slovenije se zaveda trenutne situacije glede Covid-19, prav tako se zavzema za zagotavljanje visoke ravni zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, vendar je potrebno ukrepe preudarno in odgovorno dogovoriti, ker lahko še tako učinkoviti ukrepi »izzvenijo«, če se jih ne predstavi resno in odgovorno.