Akti OPS Celje

Predstavljamo Status OPS Celje, ter pravilnike in pravila OPS Celje. Prav tako na tej strani lahko dobite vloge, predloge in prijavnice.

Akti OPS Celje

STATUT - POSLOVNIK - PRAVILNIKI 

Statut OPS Celje

Poslovnik Sveta OPS Celje

Pravilnik o članstvu OPS Celje

Pravilnik o priznanjih OPS Celje

Pravilnik o uporabi članske izkaznice

Pravilnik o skladu za solidarnostno pomoč OPS Celje

Pravilnik o uporabi počitniških objekov OPS Celje

Pravila o doniranju dejavnosti članov OPS Celje

Pravilnik o finančnem poslovanju OPS Celje

OBRAZCI OPS CELJE 

Vloga za solidarnostno pomoč OPS Celje

Predlog za podelitev priznanja OPS Celje

DOKUMENTE ODPRETE NA SPODNJIH POVEZAVAH (pdf, docx)

Datoteke