O nas

O nas

Območni policijski sindikat Celje ( OPS Celje )

Začetek OPS Celje sega v leto 1990, ko se je porajala  zamisel o združenju vseh zaposlenih v tedanji ” Milici ”. Ob demokratizaciji Slovenije je iz osnovne ideje zraslo sindikalno gibanje zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji. Za ustanovitev Območnega policijskega sindikata Celje šteje prva skupščina OPS Celje, ki je potekala dne 21.06.1990  v Šentjurju  pri  Celju.  O tem priča tudi poročilo takratnega predsednika Izvršnega odbora OPS Celje Vinka Erjavca.

Že  takrat  je  bilo jasno,  da  bo  k  uspešnosti  in  moči  sindikata pripomogla   številčnost    in   enotnost   članstva ter povezanost članov v skupen sindikat. Ravno zaradi tega so se območni sindikati združili pod okrilje Policijskega sindikata Slovenije.

Iz prvotnega sindikata je v teh petindvajsetih letih nastala organizacija, ki ima sicer svoja nihanja v številčnosti, vendar danes združuje  5000 članic in članov, ki preko utečenih poti v Policijskem sindikatu Slovenije uveljavljajo svoje interese. OPS Celje šteje okoli 500 članov  in vsa ta leta aktivno deluje in sodeluje s PSS, kjer imamo svoje predstavnike, ki uveljavljajo in predstavljajo ideje in pobude njihovih članov.

Tako, kot smo si različni ljudje med seboj, so tudi interesi   članov   različni.   Nekaterim   je   interes   za članstvo povsem ekonomski, drugim pravni, športni, socialni….Trudimo se in se bomo tudi v prihodnje, da bomo v okviru finančnih in organizacijskih zmožnosti ponudili tisto, kar naši člani potrebujejo.

Ravno zaradi potreb članstva imamo v OPS Celje organizirano strokovno pravno pomoč, katero smo nadgradili z vstopom v zavarovalno družbo pravne zaščite ARAG. Velik poudarek dajemo solidarnostni pomoči, kjer smo v zadnjih letih izvedli več odmevnih akcij, ponosni pa smo lahko tudi na našo počitniško dejavnost, ki se kljub težki situaciji krepi in ponuja našim članom prijeten oddih in sprostitev.

21.06.1990 je torej potekala prva seja Izvršnega odbora OPS Celje, na kateri so bila sprejeta prva stavkovna pravila.

OPS Celje dobi tudi svoj prvi žig.

Dva dni kasneje, 23.06.1990  je v Ljubljani potekala ustanovna skupščina Policijskega sindikata Slovenije, na kateri se je razpustil stari sindikat in ustanovil PSS.

V iniciativnem odboru za ustanovitev PSS je bil tudi predsednik OPS Celje – Vinko ERJAVEC. Joško MEZGEC, član tega odbora je nato postal tudi prvi predsednik PSS. O ustanovitvi PSS je pisalo tudi v reviji VARNOST – glasilu delavcev v organih za notranje zadeve Slovenije.

USTVARIMO SI SINDIKAT:

In ustvarili smo si ga kar na osnovi sedmih zlatih vprašanj, katera naj bi poznal vsak policist in dodali še osmega.

KAJ

KJE

KDAJ

S ČIM

KAKO

ZAKAJ

KDO

S KOM

Kmalu  se  je  pokazalo,  da bo  potrebno  policistom pomagati  tudi  na  pravnem  področju,  zato  se  je  že 15.08.1990 prvič sestala komisija za pravne zadeve pri OPS Celje. Člani komisije so bili PINTAR Stane, MARIČ Silvo, GORNJAK Drago in SOLAR Peter. Pri seji   je   bil   navzoč   tudi   predsednik   OPS   Celje ERJAVEC Vinko.

Člani komisije so za predsednika komisije za pravne zadeve OPS Celje imenovali Silva MARIČA.

04.09.1990 je v sejni sobi UNZ Celje potekala 3. Seja izvršnega odbora OPS Celje. Na njej so člani izvršnega sveta govorili o podobni problematiki, s katero se srečujemo tudi danes in sicer o problematiki osebnih dohodkov, oblikovanje stališč za splošno stavko ZSS, problematika kompenziranja nadur….

Na tej seji je IO OPS Celje predstavil tudi pogodbo z RTC Rogla, kjer smo pomagali z namenskimi sredstvi pri nakupu snežnih topov. OPS Celje je v ta namen prispeval 35.670,00 dinarjev, 4.000,00 dinarjev pa je ostalo strogo namenskih za objekt na Rogli ( kasnejši Pohorski Ruševec, last OPS Celje ).

S tega sestanka prilagamo tudi zapisnik seje.

Že takrat se je OPS Celje trudil tudi na področju počitniške dejavnosti, in organiziral izlet v Španijo, katerega je bilo mogoče odplačati na obroke, znašal pa je 2.800,00 dinarjev.

Že v prvem letu je OPS Celje dejavno sodeloval pri organizaciji eno urne stavke. Izvršni odbor OPS Celje je namreč na 4. Seji, dne 19.09.1990 med drugimi sprejel sklep:

OPS Celje se pridružuje izvedbi 1. urne opozorilne stavke dne 21.09.1990 od 14.00 do 15.00 ure, ki jo organizira PSS. V kolikor PSS odstopi od napovedane 1. urne stavke, jo OPS izvede sam na svojem območju.

Na isti seji se Izvršni odbor OPS Celje preimenuje v stavkovni odbor OPS Celje.

S tem in ostalimi sklepi je predsednik Vinko Erjavec depešno seznanil vse sindikalne skupine v UNZ Celje, načelnika uprave UNZ Celje in PSS.

Hkrati je bil sklican tudi sestanek stavkovnega odbora OPS Celje, ki se je sestal dan pred prvo stavko, 20.09.1990 ob 11.00 uri in na katerem so bila obravnavana stavkovna pravila.

Prvo leto OPS Celje se je nekako zaključilo dne 14.12.1990 s sklepom o sklicu I. Skupščine OPS Celje in sicer za dne 16.01.1991 ob 08.00 uri v klubski sobi Doma milice.

09.01.1991 Sprejet je bil tudi sklep, da se delegati OPS Celje dne 19.01.1991  ob  11.  Uri  udeležijo  skupščine  PSS  v Domu družbenih organizacij, na Prešernovi ulici št. 17 v Mariboru.

Na Skupščini OPS Celje je bil sprejet  pomemben sklep in sicer, je bilo ugotovljeno, da obstajajo vsi pogoji, da se OPS Celje pridruži PSS. OPS Celje je tako dne 16.01.1991 postal član Policijskega sindikata Slovenije.

V nadaljevanju predstavljamo sklep o sklicu Skupščine OPS Celje in  vsebino zapisnika Skupščine OPS Celje:

Na podlagi 15. Člena statuta OPS Celje je Skupščina OPS Celje sprejela sklep, da se skupščine PSS dne 19.01.1991 ob 11.00 uri udeležijo predstavniki OPS Celje.

Tako je bilo v prvem letu obstoja OPS Celje. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše dogodke za OSP Celje in sicer od leta 1992 dalje.

V letu 1992 so potekala pogajanja z delodajalcem glede nočnega dela, katerega bi omejili zgolj na 80 ur, pravico dopustovanja policistov, prost vikend mora biti od petka od 14.00 ure do ponedeljka do 07.00 ure.

V letu 1993 mesto predsednika nastopi najprej Aleksander CVAR, za njim pa Janko ČRETNIK. Konec leta 1993, kot podpredsednik prevzame vodstvo Branko PRAH.

08.01, 13.01 in 19.01.1993 se OPS pridruži  stavki PSS zaradi nezakonitosti pri izplačilu plač.

V letu 1994 pravno pomoč OPS Celje nudi  Dušan PUNGARTNIK iz Šentjurja. Branko PRAH opravlja delo predsednika  OPS Celje.  Veljati prične nov plačni sistem v ONZ.

V letu 1995 je bila sklicana 2. Skupščina OPS Celje je potekala 26.05.1995 ob 11.00 uri v Šentjurju. Kandidat Branko PRAH je bil kot edini kandidat izvoljen za predsednika OPS za naslednje obdobje.

V letu 1995 dobi OPS Celje prvič svojega predstavnika v Izvršnem odboru PSS, s tem tudi vpliv OPS Celje na celotno delovanje PSS in možnost urejevanja aktualnih zadev za OPS Celje. Kot predstavnik OPS Celje v Izvršnem odboru PSS je bil izvoljen Aleksander Cvar.

Istega leta, kot član IO PSS v pogovorih in trdih pogajanjih s predstavniki RSNZ uredi organizirano plačevanje članarine za vse člane OPS Celje in s tem redno in kvalitetno financiranje, ter nemoteno delovanje OPS Celje. Ta sredstva smo kasneje namenili za izgradnjo in delovanje počitniške dejavnosti OPS Celje. OPS Celje je prvi v PSS, ki je dobil počitniške kapacitete ter vse ostale aktivnosti.

Pomemben mejnik za začetek delovanja počitniške dejavnosti OPS Celje, je tudi prodaja lokala Sindi bar. Vsa sredstva kupnine so bila v naslednjem letu namenjena za nakup, preureditev in nabavo opreme objekta Pohorski ruševec na Rogli.  Brez teh sredstev nam objekta Pohorski Ruševec ne bi uspelo zagotoviti.

V letu 1996 OPS Celje tudi uradno prevzame v upravljanje počitniško hišo Pohorski Ruševec na Rogli in postane njen lastnik.

Papež obišče Slovenijo. PSS zahteva dodatek za pripadnike PPE, prav tako OPS pod okriljem PSS nasprotuje prihodu “modrim čelad”.

V letu 1997 se delegacija OPS Celje udeleži  javne tribune na Bledu 08.12.1997 in sicer na temo vladni varčevalni ukrepi.

Potekajo priprave na belo stavko in zbiranje 8000 kovancev za predsednika vlade

V letu 1998 se je zgodila naravna nesreča in sicer potres v Posočju. Policisti, člani sindikata smo se odzvali in nudili pomoč prizadetim.

V letu 1999 OPS   Celje   kupi in ponudi   svojim   članom   v   uporabo apartma v Termah Čatež. Fotogalerijo apartmaja si lahko ogledate v albumu ČATEŽ 1999.

21.05.1999  ob  11.15  uri  je  v  hotelu  Žonta  v Šentjurju potekala 3. skupščina OPS Celje. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Branko PRAH.

V letu 2000 smo praznovali 10 let PSS in OPS Celje. 

Potekali so protesti glede preverjanja znanja policistov na način, kot si ga je zamislil delodajalec. 

Udeležili   smo  se  simpozija  na  Bledu  z  naslovom “Policija in politika”.

V letu 2001 se uvede vloga delavskega zaupnika, v nekaterih OPS- ih ga tudi izvolijo.

V letu 2002 OPS Celje na Svetu OPS Celje potrdi nakup in opravi otvoritev  drugega  apartmaja  v  Termah Čatež.  OPS Celje ima tako apartmaje številka 125 in 126. Fotogalerija z ogleda še drugega apartmaja, ki je na srečo v isti hiški, si lahko ogledate v albumu ČATEŽ 2002.

V letu 2003, dne  23.05.2003 je v hotelu Žonta v Šentjurju potekala 4. Skupščina OPS Celje,  na  kateri  je kot  edini kandidat zmagal Branko PRAH. Utrinke s te skupščine si oglejte v albumu SKUPŠČINA OPS CELJE 2003

V letu 2004 smo preživeli “dokaj  mirno  leto”,  izdan  je  poziv  glede  krepitve medsebojnih odnosov v Policiji.

V letu 2005 Na območju OPS Celje, v Velenju PSS prvič organizira izvršni komite CESP-a v Republiki Sloveniji.

Člani OPS Celje smo se novembra istega leta udeležili protestnega shoda v zasneženi Ljubljani. Kako je bilo stavkati v teh razmerah si oglejte v albumu STAVKA 2005.

V letu 2006 OPS Celje organizira 1. športne igre na jezeru v Velenju. Skupni zmagovalci iger so bili člani sindikalne skupine PP Slovenske Konjice. Oglejte si nekaj fotografij, ki smo jih uspeli posneti v albumuj IGRE OPS CELJE 2006

Zahtevali smo večjo varnost policistov “ Kdo naj varuje policiste”

Udeležili   smo  se  javne  tribune  na  Bledu  pod naslovom “Si slovenska Vlada za podcenjeno plačilo želi podcenjeno varnost državljanov.

V letu 2007 smo v  Velenju  organizirali  II.  športne  igre  Območnega  policijskega sindikata Celje. Tokrat so bili skupni zmagovalci člani sindikalne skupine SKP Celje.

Na območju OPS Celje je v  Žalcu potekala javna tribuna pod naslovom “Primerjalna analiza zahtevnosti delovnih mest policist, carinik, gasilec, vojak, paznik. Utrinke s te tribune si oglejte v albumu PRIMERJALNA ANALIZA 2007.

V letu 2008  je v Zrečah potekala 5. Skupščina OPS Celje, kjer sta kandidirala Emil KAČIČNIK in Branko PRAH. Na volitvah je zmagal Branko PRAH in tako podaljšal svoj mandat.

OPS Celje se udeleži športnih iger v Kranjski gori in postane skupni zmagovalec iger v letu 2008, ter prevzame prehodni pokal. Našo edino zmago na igrah PSS si oglejte v albumu KRANJSKA GORA 2008. 

V letu 2009  pod okriljem Policijskega sindikata Slovenije – OPS Celje aktivno sodeluje v stavki “ 2 uri brez zaposlenih v Policiji in MNZ”

OPS Celje pomaga svojemu članu Saši OCVIRKU pri alpinistični odpravi v Peru, kjer skupaj s soplezalci osvojijo prvenstveno smer  na zasneženo  Ishinko (5530 m)   in jo poimenovali - » Celjska smer «. Tudi tu smo uspeli pridobiti nekaj fotografij in ogledate si jih lahko v albumu PERU 2009

Kot tudi že v prejšnjih letih, smo se udeležili izleta na Hrvaško in sicer v Šibenik,  kjer  smo  sodelovali  na  mednarodnih igrah policijskih sindikatov. Albume utrinkov iz Šibenika, si oglejte v albumih 

ŠIBENIK 2008, ŠIBENIK 2009 in ŠIBENIK 2010.

V letu 2010 si bomo zapomnili po stavki PSS, v kateri je aktivno sodeloval OPS Celje. Aktivnosti so se odvijale v smeri izboljšanja statusa policista, podpisan je bil aneks k kolektivni pogodbi. PSS in OPS se je odločil za stavko – »naperjeno« proti vladi oz. delodajalcu in ne proti državljanom RS, kar se je pokazalo, kot pravi pristop. Sklenjen je bil pomemben sporazum med PSS in vlado RS, danes znan kot sporazum 2010 in je še vedno temelj naših ciljev, ki so se odražali tudi kasneje.

GPU s svojim programom ukine  policijsko upravo Slovenj Gradec, Postojno in Krško. Slovenj Gradec  se je tako pridružil Policijski upravi Celje. Tudi na to temo so bile organizirane okrogle mize, potekala so  pogajanja oz. pogovori tako z MNZ GPU, kot s predstavniki vlade.

15.10.2010 smo v Celjski Modri dvorani v okviru stavke 2010 organizirali protest in delovni pogovor s predstavniki MNZ in Policije. Utrinke iz Modre dvorane si oglejte v albumu CELJE - STAVKA PSS 2010.

OPS Celje dne 21.12.2010 ob 10.00 uri skliče slavnostno sejo v Zrečah, namenjeno praznovanju dvajsete obletnice OPS-a. Na sejo smo povabili vse dotedanje predsednike, žal se zaradi obveznosti seje ni uspel udeležiti bivši predsednik Aleksander Cvar. Seje sta se sicer udeležila bivša predsednika Vinko Erjavec in Janko Čretnik. Utrinke z obletnice si oglejte v albumu 20 LET OPS CELJE

V letu 2011 je potekal v Kranjski gori 5. Kongres PSS, na katerem Branko Prah ni več kandidiral in tako je predsednik za krajši čas postal Janez Lukan. Na 5. Kongresu PSS se članu OPS Celje Antonu Vidoviču podeli naziv ČASTNI ČLAN PSS.

Zaradi nezaupnice predsedniku PSS Janezu Lukanu, se 03.10.2011 skliče izredna skupščina PSS, kjer se nezaupnica potrdi in se opravijo volitve novega predsednika PSS. Novi predsednik PSS v letu 2011 tako postane Radivoj Uroševič. V novem izvršnem odboru Policijskega sindikata Slovenije postane član le tega tudi Mitja Tavčer, podpredsednik OPS Celje.

V letu 2012 smo v OPS Celje, dne 30.03.2012 sklicali šesto,  Izredno skupščino OPS Celje in sicer zaradi nujnih sprememb statuta OPS Celje. Na 6. Izredni skupščini OPS Celje, katero smo organizirali skupaj z OPS Slovenj Gradec je bil sprejet sklep, da se OPS Slovenj Gradec zaradi ukinitve PU Slovenj Gradec ukine in se člani pridružijo v OPS Celje. Prav tako je bil sprejet sklep, da se 5 letni mandat uskladi s statutom PSS in tako mandat postane 4 letni.

V mesecu maju smo v OPS Celje organizirali izlet v Makedonijo. Napolnili smo avtobus in izjemno uživali na potovanju po nekdanji Jugoslaviji. Fotogalerijo našega izleta po Makedoniji si lahko ogledade v albumu MAKEDONIJA

V letu 2013 je Svet OPS Celje dne 04.01.2013 na seji, na kateri je odstopil dotedanji predsednik OPS Celje Branko Prah sprejme sklep, da 22.02.2013 skliče 7. Skupščino OPS Celje, na kateri so se opravile volitve novega predsednika OPS Celje. 

Na 7. Skupščini OPS Celje je kot edini kandidat za predsednika zmagal dotedanji podpredsednik OPS Celje in član IO PSS Mitja Tavčer. Skupščine OPS Celje se je udeležil tudi Član IO PSS, podpredsednik PSS Andrej Kocbek. Sestavljen je bil nov Izvršni odbor OPS Celje, kjer je bil kot podpredsednik potrjen Marko Tovornik, sekretar jurček Črešnar in član Andrej Pristovnik. Kako je potekala Skupščina si oglejte v albumu SKUPŠČINA OPS CELJE 2013.

Tako kot v letu 2012 je tudi v letu 2013 OPS Celje aktivno sodeloval pri vseh oblikah sindikalnega boja in se udeleževal protestnih shodov v Ljubljani. Podpisana sta bila tudi sporazuma med PSS, SPS in Vlado RS.

V OPS Celje smo pomagali pri izvedbi odbojkarskega turnirja v Slovenj Gradcu. Utrinke tekmovanja si oglejte v albumu ODBOJKA SLOVENJ GRADEC 2013

Seveda tudi to leto brez nogometnega turnirja za veterane ni šlo. Kdo je bil tokratni zmagovalec si oglejte v albumu NOGOMETNI TURNIR VETERANOV 2013.

V letu 2014 smo v OPS Celje opravili obnovitvena dela na objektu Pohorski Ruševec na Rogli, kjer smo zamenjali stara okna in balkonska vrata, ter namestili nova PVC Okna.

Ob koncu leta smo skupaj z IPA RK Celje in PU Celje organizirali dobrodelni koncert, katerega izkupiček smo namenili svojcem umrlih članov OPS Celje in PU Celje. Na koncertu je igral Orkester slovenske Policije z gostjo Nušo Derenda, ki se je v ta namen odrekla svojemu honorarju. Koncerta  se je udeležilo veliko ljudi in vabljenih gostov tako, da smo napolnili dvorano in skupaj z IPA RK Celje in PU Celje nato zbrana sredstva predali svojcem.

V letu 2015 OPS Celje, tako kot PSS praznuje 25 letnico delovanja. Žal nas je že v začetku leta,  26.02.2015 pretresla novica, da je za posledicami težke bolezni umrl naš dolgoletni član, sindikalni zaupnik SOP PU Celje in član sveta OPS Celje Danijel Šuflaj.

5. in 6. junija je PSS v Kopru praznoval 25 let delovanja. Ob tej priliki je v OŠ Koper potekala svečana slovesnost, na kateri so bila podeljena priznanja posameznikom in OPS-om za dolgoletno uspešno delovanje in sodelovanje v okviru PSS:

Istočasno so se odvijale tudi 11. Športne igre PSS, na katerih je OPS Celje zasedel 3. mesto, za zmagovalcem OPS OKR in OPS Ljubljano, ki je zasedla 2. mesto.

22.10.2015 smo se predstavniki OPS Celje udeležili 6. Volilnega kongresa PSS, na katerem je kot edini kandidat za predsednika PSS kandidiral dotakratni predsednik Radivoj Uroševič.

01.03.2016 smo organizirali skupščino OPS Celje, katere so se udeležili člani Izvršnega odbora PSS Alen Pečarič, Franci Frantar in Aleksander Žnidarko. Od predstavnikov PU Celje, se je skupščine udeležil direktor PU g. Jože Senica. Podelili smo priznanja in se zahvalili našim dolgoletnim članom, ki so se v tem letu upokojili.

OPS Celje v letu 2015 praznoval 25 let, vendar smo zaradi velikega števila aktivnosti praznovanje obletnice organizirali v letu 2016, ko smo se 29. septembra dobili v Šentilju pri Velenju. Po krajšem uvodnem delu smo so pomerili v različnih športnih panogah, predstavili nova oblačila ( jakne ) PSS in se prijetno zabavali. Obletnice se je udeležil predsednik PSS Radivoj Uroševič od predstavnikov PU Celje pa direktor, g. Jože Senica. Vsi udeleženci so prejeli tudi priložnostno majico OPS Celje – 25 let.

Opisali smo nekaj naših aktivnosti, pomembnih dogodkov in naših akcij v preteklih letih. Seveda ne smemo pozabiti na ostale dejavnosti, ki so poleg naše solidarnosti, kateri namenjamo največ pozornosti, za naše člane prav tako zelo pomembne.

OPS Celje deluje tudi humanitarno. Tradicija je že, da ob koncertu Policijskega orkestra sredstva doniramo našim članom, ki potrebujejo solidarnostno pomoč, del sredstev pa namenimo HD Enostavno pomagam iz Celja, s katerimi sodelujemo že vrsto let.

3. marca 2017 je OPS Celje organiziral volilno skupščino. Kot edini kandidat, je za štiri letni mandat predsednika OPS Celje kandidiral dosedanji predsednik Mitja Tavčer. Skupščine se je udeležil predsednik PSS Radivoj Uroševič, Podpredsednik Andrej Kocbek, sicer tudi predsednik OPS Murska Sobota in član IO Aleksander Žnidarko. Od predstavnikov PU Celje se je skupščine udeležil direktor, g. Jože Senica, vodja SOP mag. Mija Krajnc ter Milena Trbulin, predstavnica PU Celje za odnose z javnostmi.

V Izvršnem odboru OPS Celje so bili na predlog predsednika ponovno imenovani Marko Tovornik kot podpredsednik, Jurček Črešnar kot sekretar in Andrej Pristovnik kot član IO OPS Celje.

V letu 2017 so naši člani na Rogli v apartmajih C in D uredili nove kopalnice. Želja je, da bi s časom obnovili tudi kopalnici v apartmajih A in B, pred tem pa nas to opravilo čaka tudi v Čatežu. Glavna mojstra sta bila člana IO OPS Celje Marko Tovornik in Andrej Pristovnik, njima pa je pomagalo še nekaj članov OPS Celje.

V letu 2018 smo ob vstopu v novo leto naše člane najprej razvajali s koncertom Policijskega orkestra in gosti Modrijani in Isaacom Palmo. Sledil je nogometni turnir veteranov, kjer smo ponovno uživali, se potili in ustvarjali nove zgodbe za naš arhiv.

Fotografija: Klemen Udovč

Še pred koncertom smo se predstavniki OPS Celje udeležili protestnega shoda, proti Vladi RS, ki jo je vodil Predsednik vlade Miro Cerar. Kljub slabemu vremenu smo poskrbeli za veliko udeležbo. Protestov smo se udeležili v naših novih jaknah in bili tako še bolj prepoznavni.

V letu 2018 je na lastno željo funkcijo sekretarja OPS Celje prekinil Jurček Črešnar, ki je vrsto let skrbel za drobne malenkosti in ogromne podvige našega OPS-a. Hvala za opravljeno delo Jurček. Na predlog predsednika Mitje Tavčerja, je bil na seji OPS Celje za novega sekretarja potrjen Igor Zupanc iz PP Šmarje pri Jelšah.

Seveda je kljub temu Jurček poskrbel za skoraj zmagovalni golaž na Golažijadi PU Celje.

V letu 2019 smo se precej ubadali z našimi objekti. V začetku leta smo na našem objektu v Čatežu, kjer ima OPS Celje APP 125 in 126 namestili nova okna in vrata.

S tem smo opravili res veliko delo. Še isto leto smo v apartmaja 125 in 126 namestili novo pohištvo za dnevni prostor in predsobo. Trudimo se, da bi se naši člani in člani PSS v objektih OPS Celje počutili kar najbolje.

V marcu nas je na koncertu Policijskega orkestra razvajala solistka Nuša Derenda in vokalna skupina IL Divji.

Oktobra 2019 smo v Čatežu nad terasama, na zahodnem delu objekta namestili nadstrešek in tako poskrbeli za prijetno senco v popoldanskem času. Seveda pa vsi načrti še niso realizirani in jih bomo skušali uresničiti v prihodnosti.

Leto 2019 smo zaključili z obiskom Božička za naše najmlajše in ponovno sodelovali v Božičkovi delavnici, v sodelovanju z HD Enostavno pomagam.

V letu 2020 smo imeli velike načrte, saj je to leto, ko PSS in OPS Celje praznujeta 30 let delovanja.

V januarju smo ( ker smo navihani in smo to vedeli ) manjše presenečenje pripravili članu Policijskega orkestra Matjažu Mraku, ki se v tem letu upokoji. Kot presenečenje so z njim zapele solistke Alenka Godec, Nuša Derenda in Irena Vrčkovnik. Pripravili smo nepozaben večer in se z velikim spoštovanjem poslovili od enkratnega solista, dolgoletnega člana orkestra Matjaža Mraka.

Fotografija: Klemen Udovč

Žal je leto 2020 tudi leto Korona virusa, zato je odpadel tako turnir veteranov v malem nogometu, odrekli smo se skupščini OPS Celje, prav tako so to leto odpadle Igre PSS 2020 in prireditev ob 30 obletnici, ki bi morala biti 5. junija v Kopru.

Prav tako so naše seje potekale korespondenčno ali kot videokonferenca. Vseeno pa nismo ostali brez idej in dela.

Na Rogli smo pred APP C in D namestili nove lesene klopi, prav tako smo nove lesene klopi namestili na teraso naših APP 125 in 126 v Čatežu.

Jeseni smo se na Rogli namesto kopalnic lotili balkona oz. terase, ki je grozila, da se bo podrla. Nova je čudovita in zgrajena je bila večinoma z našim prostovoljnim delom. 

V letu 2021 nam je v Čatežu uspelo prenoviti kopalnici in hodnik, trenutno pa opravljamo obnovo dnevnih prostorov. Objekta bosta tako resnično v spodnji etaži popolnoma prenovljena. 

Da lahko v naših objektih ugodno in prijetno izkoristimo naš dopust je odgovornih kar nekaj članov našega OPS-a.

Najbolj zaslužen je seveda član IO OPS Celje Andrej Pristovnik, ki je koordinator – in večkrat tudi izvajalec del, ki se opravljajo na naših objektih. V veliko pomoč mu je podpredsednik OSP Celje Marko Tovornik in član Sveta OPS Celje Primož Berlič. Ti trije so tudi najbolj zaslužni za nove kopalnice, nadstrešek v Čatežu itd. Vmes, kot predsednik OPS Celje tudi Mitja Tavčer priskoči na pomoč. 

Nikakor pa ne smemo pozabiti na naš nežnejši del ekipe, ki skrbi, da počitniška dejavnost nemoteno teče. Veliko delo so opravile tudi v letu 2020, ko se je bilo potrebno spoprijeti s Korona krizo, upoštevati navodila NIZJ, omogočiti uporabo turističnih bonov.

Pri tem gre zahvala predsednici počitniške komisije Tatjani Valant, naši blagajničarki Nataši Pušnik in seveda neumornim članicam, ki večkrat letno poskrbijo za čistočo objektov in to so poleg naštetih dveh Vesna Tavčer, Silva Verdnik, Breda Gačnik in Saška Grad. Resnično se marsikdo, ki uporablja naše objekte ne zaveda, kako veliko delo opravijo pred vsako sezono zato, da se mi počutimo bolje.

Od leta 2012 so naši člani ob vstopu v članstvo zavarovani pri zavarovalnici pravne zaščite ARAG. Tako lahko na najboljši način poskrbimo za pravno varnost naših članov, ki je, glede na pravne spore in nespoštovanja do podpisanih sporazumov in predpisov še kako pomembna.

V OPS Celje vsako leto organiziramo niz aktivnosti. Organiziramo nogometni turnir veteranov OPS Celje. Nadaljujemo tudi s tradicijo iz Slovenj Gradca in vsako leto priredimo turnir v odbojki za naše člane in delavce PU Celje. Uveljavlja se tudi turnir odbojke na mivki v Mozirju in ribiško tekmovanje na območju Bistrice ob Sotli.

Seveda ne smemo pozabiti na našo aktivno udeležbo na igrah PSS, kjer vsako leto odigramo vidno vlogo. Udeležujemo se tudi iger na Hrvaškem, kjer prav tako, pod okriljem PSS nizamo dobre rezultate.

Naših aktivnosti so deležni tudi najmlajši, otroci naših članov, ki se vsako leto razveselijo obiska Božička in lutkovne ali gledališke predstave. Dogodek organiziramo skupaj z IPA RK Celje, s katero vzorno sodelujemo. Rezultat našega sodelovanja je tudi, sedaj že tradicionalna golažijada, ki jo priredimo skupaj še z PU Celje.

Kot vidite imamo svojo spletno stran in profil OPS Celje na Facebooku in Twiterju, kjer objavljamo svoje aktivnosti.