Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2022 - obvestilo

Dne 25. 11. 2021, ko se je začel nov mandat predstavnika PSS v Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), smo se zavezali, da vas bomo obveščali o pomembnejših odločitvah, ki jih sprejema Skupščina ZZZS in vplivajo na zavarovance zdravstvenega zavarovanja.

Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2022 - obvestilo

Na seji Skupščine ZZZS, ki je potekala 15. 12. 2021, na pobudo predstavnikov zavarovancev ni bil potrjen Finančni načrt ZZZS za leto 2022, ki znaša predvideno porabo 3,72 milijarde EUR in primanjkljaj 148 mil EUR. Seja je bila prekinjena, saj Vlada RS za leto 2022 ni zagotovila sredstev v proračunu (tako kot 2020 in 2021) za zdravljenje Covid-19 (npr. 46 mil. EUR za zdravljenje, plačilo stroškov nadomestil za samoizolacijo 90 mil. EUR, idr.). Prav tako je zmotilo, da Vlada RS ni zagotovila dodatnih 90 mil. EUR za zadnje povišanje plač v zdravstvu (skupaj 103 mil. EUR) in gre celotno breme za povišanje plač na račun zavarovancev (manj storitev, slabša dostopnost do zdravja, zdravil in zdravstvenih pripomočkov, idr.). Pri tem je treba izpostaviti, da v primanjkljaj sredstev še niso vštete posledice sprejetega Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), ki je bil sprejet 9. 12. 2021 in se je uveljavil z 18. 1. 2022 (zato je bil že zaradi teh potrebnih dodatnih sredstev v letu 2022 predviden rebalans finančnega načrta), ter predvideno povišanje plač zdravnikom (do 6 plačnih razredov za vse, v PKP10 omogočen dvig plačnih razredov iz 57 na plačni razred 63; pogajanja naj bi bila zaključena do konca januarja 2022; posledice dogovora niso znane – izračuni niso javno znani in se ocenjujejo med 100 mil. in 300 mil. EUR).  

Zato je bila 24. 12. 2021 sklicana dopisna seja Skupščine ZZZS, na kateri se je nadaljevala seja z glasovanjem o navedenem finančnem načrtu. Na zahtevo predstavnikov zavarovancev je minister za zdravstvo posredoval pisno obljubo, da bo Vlada RS zagotovila sredstva za zdravljenje in izvajanje ukrepov Covid-19 in predlog amandmaja PKP-10. Po nekoliko drugačnem sprejetem PKP-10 se bodo zagotavljala dodatna sredstva iz Proračuna RS le, če ZZZS ne bo imel lastnih sredstev, vendar bo moral ZZZS racionalizirati tekočo porabo. Skupščina ZZZS je bila postavljena v težak položaj, saj se sredstva za delovanje zdravstva lahko zagotavljajo le z zakoni, ki zagotavljajo ustrezno financiranje, vendar Vlada RS kljub ustvarjanju dodatnih obveznosti ni zagotovila dodatnega priliva. V primeru, da finančni načrt ne bi bil potrjen, bi se sredstva za zdravstvene storitve lahko črpala le v omejenem obsegu (po 1/12 za vsak mesec glede na porabo v preteklem letu), s čemer bi bile zdravstvene storitve v letu 2022 okrnjene. Te odgovornosti člani Skupščine ZZZS niso želeli prevzeti in so z upanjem, da se bodo v letu 2022 nekako zagotovila dodatna sredstva, finančni načrt potrdili. 

Vlada RS je za posledice njenih odločitev enostavno obremenila zavarovance, ki morajo že zdaj čakati v nehumanih čakalnih dobah na zdravstvene storitve ali pa se odločiti za samoplačniško storitev. Javni uslužbenci v zdravstvu zagotovo zaslužijo višje plače (povišanje plač Policijski sindikat Slovenije podpira, saj plače v javnem sektorju ne rastejo skladno z rastjo življenjskih stroškov), vendar je sredstva za to treba vnaprej zagotoviti. Ko se je Vlada RS pogajala s Policijskim sindikatom Slovenije o razrešitvi stavkovnih zahtev, se je bila zmožna pogajati le v okviru sredstev, ki jih je s Proračunom RS lahko zagotovila. Zaradi »nehigieničnih« razlik v obravnavi javnih uslužbencev in prelaganjem posledic na vse zavarovance v državnem zdravstvenem sistemu, so zdaj za povprečnega zavarovanca, ki si samoplačniške zdravstvene storitve ne more privoščiti, zdravstvene storitve vse bolj nedosegljive. Navedeno še posebej  velja za družine z nizkimi dohodki, brezposelne, upokojence in socialno ogrožene. Razočaranja nad tem ne moremo skrivati. Čeprav je bilo v zadnjih dveh letih v času Covid-19 v zdravstvo usmerjeno veliko dodatnih sredstev, se dostopnost do zdravstvenih storitev v času aktualne Vlade RS le še poslabšuje. Prihodnji sestav Vlade RS bo čakal težak izziv, da se bo rešila nastala situacija, sicer se bodo »uspehi« aktualne Vlade RS še močneje poznali že v letu 2023 in takšnega zdravstva, ki ga poznamo danes, ne bomo več imeli.   

Nezadovoljstvo z navedenim stanjem so izrazile tudi vse sindikalne centrale in pripravile izjavo za javnost, ki jo prilagamo.

PRILOGA:

- izjava sindikalnih central

Datoteke