POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE PREKO USTAVNEGA SODIŠČA UDEJANJA PRAVNO DRŽAVO

Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS) je danes, 30. 9. 2021, na svoji seji v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo Policijskega sindikata Slovenije, s sklepom št.: U-I-210/21-12, 30. 9. 2021, sklenilo, da se izvrševanje 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št.147/21, 149/21 in 152/21) do končne odločitve Ustavnega sodišča ZADRŽI.

POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE PREKO USTAVNEGA SODIŠČA UDEJANJA PRAVNO DRŽAVO

Tako je današnja odločitev US RS pritrdilo stališču PSS, da je 10.a člen Odloka PCT protiustaven in da posega v ustavne pravice in svoboščine policistov ter zaposlenih v MNZ oziroma vseh zaposlenih v državni upravi. Ta odločitev nastavlja ogledalo Vladi RS zaradi vseh njenih ravnanj, s katerimi namenoma in brezobzirno potiska našo državo v nazadovanje pri spoštovanju temeljnih ustavnih in demokratičnih standardov. Zato se bo PSS tudi v bodoče boril z vsemi pravnimi sredstvi za pravice policistk, policistov in vseh zaposlenih v MNZ in IRSNZ, ter za ohranitev pravne države.

Menimo, da bi morala politična oblast prva spoštovati ustavno ureditev Republike Slovenije, ker smo v nasprotnem ogroženi vsi državljani, in s tem tudi policisti. Utemeljeno pričakujemo, da bo po tej odločitvi Vlada RS delovala bolj premišljeno, preudarno in spoštljivo ter v duhu socialnega partnerstva odločala o naših pravicah oziroma o pravicah vseh državljanov.

Ponovno  poudarjamo, da PSS podpira precepljenost državljanov in tudi ukrepe za obvladovanje in preprečevanje širjenja SARS-Cov-19, vendar ne na način, da se kršijo ustavne pravice in da se ustvarja dvom v delovanje pravne države in delitev oblasti. Uveljavitev takšne nedopustne prakse bi lahko pomenila, da so lahko v naslednjih dneh, v obliki samovoljnih oblastnih aktov Vlade RS (tj. odloki), »na udaru« tudi druge človekove pravice in temeljne svoboščine, ki zadevajo vse zaposlene oziroma vse državljane RS. S tem se namreč podira »sistem zavor in ravnovesij« med posameznimi vejami oblasti, žrtve tega pa so zaposleni oziroma državljani.

Na podlagi tega pozivamo delodajalca, da nemudoma prekine vse aktivnosti oziroma prekliče dokument MNZ (Izpolnjevanje pogoja prebolevnosti in cepljenja za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2), št. 160-9/2020/259, 30. 9. 2021, ker bi njegovo izvajanje dne 1. 10. 2021 lahko pomenilo protipravno ravnanje delodajalca in naklepno povzročanje škode zaposlenim.