Povračilo stroškov prevoza in regresa za prehrano

S strani članstva smo bili seznanjeni, da je bilo pri pregledu plačilnih list za mesec maj 2021 ugotovljeno, da obračuni povračila stroškov prevoza na delo in regresa za prehrano, ne vključujejo obračuna za mesec april 2021, temveč zgolj obračun za mesec maj 2021.

Povračilo stroškov prevoza in regresa za prehrano

Prehod iz akontativnega načina obračuna plač na obračun plač za pretekli mesec in sporna soglasja za pobot - obvestilo

V zvezi s tem pojasnjujemo, da smo prejeli pojasnilo ene izmed policijskih uprav,   da je prišlo do sistemske napake in da bodo obračuni potnih stroškov in regresa za prehrano ustrezno popravljeni pri naslednji plači, in sicer pri plači za mesec junij 2021. 

V zvezi s  soglasji za pobot preveč izplačanih povračil stroškov prevoza in prehrane za mesec april in maj 2021, ki so jih s strani delodajalca v podpis prejeli nekateri zaposleni v MNZ z organoma v sestavi, članstvo pozivamo, da prejeta soglasja za pobot ne podpišejo,  dokler ne bodo s strani delodajalca prejeli ustrezen akt (pogodbo, odločbo oziroma sklep) oziroma pobotnico, v kateri bo navedeni dolg  jasno in ustrezno specificiran na dan oziroma mesec in leto nastanka očitanega dolga, vključno s pripadajočo višino morebitnih (posameznih) zneskov glede na celoten znesek naveden v pobotnici.

 V zvezi z navedeno problematiko smo v PSS, v individualnem primeru, delodajalca že zaprosili za pojasnila, ki se nanašajo na podajo soglasja za pobot glede domnevnega dolga, ki bi ga moral uslužbenec poplačati, pri čemer dolg ni bil ustrezno specificiran, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Predmetna pobotnica namreč ne vsebuje dokazil, na podlagi katerih bi delodajalec lahko zahteval pobot, uslužbenec pa preveril dejanski obstoj dolga in utemeljenost zahtevka.   

Ob tem dodajamo, da je članom PSS za zavarovanje in uveljavitev njihovih pravic, omogočena  celostna pravna zaščita v okviru zavarovanja pravne zaščite ARAG.