Sprememba stališča delodajalca na področju povračil potnih stroškov – poziv

Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in generalnega direktorja policije, g. dr. Antona Olaja v zvezi spremembe stališča delodajalca na področju povračil potnih stroškov naslovil poziv.

Sprememba stališča delodajalca na področju povračil potnih stroškov – poziv

V Policijskem sindikatu Slovenije smo se seznanili z obvestilom kolegov iz Sindikata policistov Slovenije št. 3278/OBC-17/2022/1, z naslovom »POTNI STROŠKI, UPORABA AVTOCESTE – OBVESTILO«, ki je bilo objavljeno na intranetu policije dne 6.4.2022. Iz predmetnega obvestila izhaja, da je bilo s strani delodajalca ugodeno pritožbi javnega uslužbenca glede (ne)priznavanja pravice uporabe avtoceste, na podlagi šestega odstavka, 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 88/2021; Aneks h KPND), ki ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. 

Odločitev delodajalca v Policijskem sindikatu Slovenije pozdravljamo. 

V Policijskem sindikatu Slovenije smo glede predmetnega vprašanja, še zlasti pa po obvestilu kolegov, prejeli že veliko vprašanj, ki se nanašajo na primere kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po avtocesti in njihovo pravico, da lahko v tem primeru za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi« označijo prevoz po avtocesti. 

Kot ste seznanjeni, ste do sedaj, prav na strani delodajalca, v več postopkih, ki smo jih vodili za svoje člane, zahteve kot neutemeljene zavrnili, vaša odločitev pa je bila kasneje potrjena tudi na Komisiji za pritožbe iz delovnih razmerij[1]. V Policijskem sindikatu Slovenije smo zato vložili tožbo, postopek pa že teče pred delovnim in socialnim sodiščem. 

Če ste s posvetovanjem z državnim odvetništvom svoje stališče spremenili, bi pričakovali, da nas o tem tudi obvestite. Do danes namreč tega niste storili. Zato vas pozivamo, da nas o spremembi vaših stališč pisno povratno obvestite, vsem zaposlenim, ki jim navedene pravice do sedaj niste priznavali pa priznate in obračunate potne stroške skladno z vašo najnovejšo odločitvijo, tudi za nazaj, vse od uveljavitve Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21, 172/21).

 Vaš odgovor pričakujemo najkasneje do 14. aprila 2022.

[1] Sklep Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij (priloga)

Datoteke