Reorganizacija v Policiji in MNZ, sklep Vlade RS - obvestilo

Na podlagi obvestila v medijih, da se bo v Policiji in MNZ izvedla reorganizacija, smo 5. 8. 2021 na delodajalca naslovili zahtevo, da nam posreduje vladno gradivo in sklep. Dne 18. 7. 2021 smo prejeli odgovor, ki mu je priložen pisni sklep Vlade RS in predlog MNZ za reorganizacijo (v prilogi). Iz navedenega smo se seznanili, da se v MNZ in v Policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov za policijo, strokovnih nalog ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva policije in posamičnih strokovnih nalog na področju drugih splošnih zadev policije.

Reorganizacija v Policiji in MNZ, sklep Vlade RS - obvestilo

Pri preučitvi gradiva smo ugotovili, da je Vlada RS sprejela navedeni sklep, čeprav analiza še niti ni bila opravljena, preden so bili pripravljeni predlogi aktov in predlogi premestitev, preden so bili sindikati o teh namerah sploh seznanjeni, preden je bilo podano mnenje sindikata in izvedeno ustrezno usklajevanje. Menimo, da je bila Vlada RS z odločanjem o reorganizaciji preuranjena, saj ni sprejela odločitve na podlagi argumentiranega strokovnega gradiva. Zato utemeljeno dvomimo v »cilje reorganizacije«, saj način sprejemanja odločitve o reorganizaciji kaže na interesno in ne na strokovno odločanje. 

Policijski sindikat Slovenije je predsedniku Vlade RS poslal pisni protest nad takšnim »socialnim dialogom« in interesnim odločanjem o usodi 733 javnih uslužbencev. Predsednika Vlade RS, g. Janeza Janšo, smo pozvali, da Vlada RS sporni sklep umakne (v prilogi). 

Z odgovorom Vlade RS vam bomo seznanili.

Datoteke