Spremembe v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela – zahteva za pojasnilo

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela na Ministrstvo za notranje zadeve podal zahtevo za pojasnilo.

Spremembe v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela – zahteva za pojasnilo

V Policijskem sindikatu Slovenije smo se seznanili z dokumentom PU Koper, št. 100-11/2021/35 (3B1-01), 16. 6. 2021, ki se nanaša na nov način obračuna potnih stroškov. Iz dopisa izhaja, da bo UOK s pomočjo namenske aplikacije izvedel postopek izračuna razdalje od kraja bivanja (oziroma od kraja, od koder se javni uslužbenci vozijo na delo), do kraja opravljanja dela za vse javne uslužbence. 

Glede na vašo enostransko odločitev po uporabi namenske aplikacije za izračun poti, prosimo za pojasnilo in sicer, ali  je predvidena namenska aplikacija v skladu s povračilom stroškov prevoza na delo in iz dela, kot to določa 5. člen Aneks h KPND (Uradni list 88/2021) in sicer: 

  • ali je upoštevano, da se razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«, ko to določa peti odstavek 5. člena Aneksa h KPND; 
  • ali je upoštevana definicija varne poti,  kot to izhaja iz šestega odstavka 5. člena Aneksa h KPND; 
  • ali in na kakšen način bo upoštevana možnost javnega uslužbenca, da za izračun najkrajše varne poti, v digitalnem merilniku razdalje "Google Zemljevidi" označi prevoz po avtocesti (če to želi), kot to izhaja iz šestega odstavka 5. člena Aneksa h KPND? 

Ob tem dodatno ugotavljamo, da navedbe v predmetnem dopisu, neupravičeno širijo obveznosti na strani javnih uslužbencev,  z navedbo, da so JU dolžni vsako spremembo podatkov iz izjave v osmih dneh sporočiti pristojni službi delodajalca. Slednje je v nasprotju z določbo 7. člena Aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 88/21), ki določa, da je potrebno pristojni službi delodajalca v osmih dneh sporočiti le vsako spremembo podatkov iz 1., 2., 3. in 7. točke prvega odstavka istega člena (naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kraj/i (naslov/i), od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in uveljavljanje imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet).    

Na podlagi 16. člena KPND vas pozivamo, da nam pred uporabo predmetne aplikacije posredujete odgovore na zgornja vprašanja, saj menimo, da je izdaja enostranskih navodil, ki se nanašajo na izvajanje določb Aneksa h KPND, ki določa pravice javnih uslužbencev iz delovnega razmerja, brez predhodnega posvetovanja z reprezentativnimi sindikati, protipravna. 

Skladno z navedenim vas pozivamo k čimprejšnjemu odgovoru.

Datoteke