Strokovna nadzora nad delom PU Ljubljana – zahteva za dostop do gradiv

Policijski sindikat Slovenije je na generalnega direktorja Policije, g. dr. Antona Olaja v zvezi strokovnega nadzora nad delom PU Ljubljana naslovil spodnjo zahtevo za dostop do gradiv.

Strokovna nadzora nad delom PU Ljubljana – zahteva za dostop do gradiv

Prosimo, da nam v skladu s 16. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPnD) v povezavi z 22.j členom Kolektivne pogodbe za policiste (KPP) in druge področne zakonodaje, ki ureja dostop do informacij, podatkov in gradiv (v nadaljevanju: gradivo) omogočite dostop oziroma pridobitev gradiv, ki se nanašajo na naslednja strokovna nadzora, ki jih je opravil GPU (na podlagi odredbe GDP):

  • strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in CVZ UPS z dne 14. 7. do 17. 7. 2021, ki je bil odrejen zaradi dogodkov med 5. in 7. julijem 2021, ko je policija obravnavala več prijav na škodo nekaterih poslancev Državnega zbora RS, in 
  • strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana z dne 27. 6. do 5. 7. 2021, ki je bil odrejen v zvezi z aktivnostmi in varovanjem neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. junija 2021.

Prosimo, da nam pridobitev navedenega gradiva omogočite na vpogled, pridobitev prepisa, fotokopij, ali elektronskega zapisa, saj ga potrebujemo zaradi zagotavljanja sindikalnega varstva pravic članov PSS. Iz javnih objav izhaja, da je predstojnik organa na podlagi poročil navedenih nadzorov odločil o pravicah iz delovnega razmerja tako, da je trem našim članom izdal delovnopravni ukrep – opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Prosim, da navedeno zahtevo realizirate čimprej, saj gre po našem mnenju za zelo nevaren precedens, ki v javnosti vzbuja hudo pristranskost v odločitev vodstva policije, zato lahko v nadaljevanju vpliva tudi na varnost ostalih policistov, predvsem v postopkih z ekstremnimi skupinami.